علاقه ,وابسته ,علاقه نداشت

درک معنای صحیح علاقه…


بدون درک معنای خدا

عملا امکان پذیر نیست…


زیرا علاقه به موجودات میچسبد

به صاحبان وجود!

به عدم علاقه‌مند نمیشویم…

و اگر به چیزی وابسته گردیم

در اصل به عدم غیرش وابسته شدیم

جهل مرکب…


آن زمان واقعا وابسته ایم که به چیزی علاقه پیداکنیم که غیرش عدم باشد نه عدمش غیر!

و آن چیست؟

کل وجود…

هو…پ.ن: نمیتوان علاقه نداشت ولی میتوان به عدم علاقه نداشت! عدم هرچیز...

منبع اصلی مطلب :
برچسب ها : علاقه ,وابسته ,علاقه نداشت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : علقه ، وجود ، فلسفه بافی