ماهی ,ماهی کوچک

میبینی!

دلم تنگ شده

و ماهی کوچکی در آن

خود را به شیشه میکوبد!

دریغ از اینکه بداند

بیرون از آنجا

به روی زمین میریزد!

ماهی کوچک قرمزم...


زمانی بالاخره

دلم میشکند...

و ماهی کوچولو

جاری میشود..

قرمز رنگ..

آن زمان دیر نیست!

دیر... آن زمان نیست!


دعا کنید...

جدال را گربه همسایه نبرد...

ماهی بپرد!


#ماهی_ها_پرواز_میکنند

#آنگاه_جاری_میگردند...

منبع اصلی مطلب :
برچسب ها : ماهی ,ماهی کوچک
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : ماهی کوچک جنگ،گنج،جو!